THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pociejus Liudvikas, Vilniaus kaštelionas, LDK iždininkas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.creator Pociejus, Liudvikas Konstantinas -
dc.date.accessioned 2017-02-01T14:39:34Z
dc.date.available 2017-02-01T14:39:34Z
dc.date.issued 1723-07-24 -
dc.identifier.other F7-2170
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8099
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo atsiųsti teismo delegatus, paremti kitus jo reikalus (bylas), mini savo dalykinius ryšius su žydų tautybės gyventojais Vilniuje. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-01T14:39:34Z No. of bitstreams: 1 75398.pdf: 6724449 bytes, checksum: 6a4edd591e03a114e99416fb7f24993d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-01T14:39:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75398.pdf: 6724449 bytes, checksum: 6a4edd591e03a114e99416fb7f24993d (MD5) Previous issue date: 1723-07-24 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Pociejus, Liudvikas Konstantinas, 1664-1730. [Laiškas] / Pociejus Liudvikas, Vilniaus kaštelionas, LDK iždininkas - neišaiškintam adresatui. Ružanka, 1723 07 24. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075398 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pociejus Liudvikas, Vilniaus kaštelionas, LDK iždininkas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75398.pdf
Size: 6.412Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account