THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pacas Mykolas, Vilniaus vaivada - neišaiškintam adresatui, Vilniaus Antakalnio bažnyčios klebonui.

Show simple item record

dc.creator Pacas, Mykolas Kazimieras -
dc.date.accessioned 2017-02-03T10:58:02Z
dc.date.available 2017-02-03T10:58:02Z
dc.date.issued 1673-02-04 -
dc.identifier.other F7-2153
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8152
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo į Vilnių atvykusiam Ašmenos karužai perduoti Jono Kozlovskio iš Disnos pakvitavimą; yra šio karužos prierašas, kad pakvitavimą gavo. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-03T10:58:02Z No. of bitstreams: 1 75370.pdf: 3473916 bytes, checksum: 94ed8fc88371472fa2efdede5bd01dd6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-03T10:58:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75370.pdf: 3473916 bytes, checksum: 94ed8fc88371472fa2efdede5bd01dd6 (MD5) Previous issue date: 1673-02-04 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Pacas, Mykolas Kazimieras, apie 1624-1682. [Laiškas] / Pacas Mykolas, Vilniaus vaivada - neišaiškintam adresatui, Vilniaus Antakalnio bažnyčios klebonui. Varšuva, 1673 02 04. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075370 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pacas Mykolas, Vilniaus vaivada - neišaiškintam adresatui, Vilniaus Antakalnio bažnyčios klebonui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75370.pdf
Size: 3.312Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account