LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Pacas Mykolas, Vilniaus vaivada - neišaiškintam adresatui, Vilniaus Antakalnio bažnyčios klebonui.

75370.pdf
Dydis: 3.312Mb

Dokumentas kolekcijoje: