LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Gosevskis-Korvinas (Gosiewski, Gąsiewski-Korwin) Vincentas, Lietuvos artilerijos generolas, paiždininkis, stalininkas - neišaiškintam asmeniui.

75283.pdf
Dydis: 4.306Mb

Dokumentas kolekcijoje: