LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Chreptavičius (Chreptowicz) Jokimas Liūtauras, LDK valst. veikėjas - neišaiškintam adresatui.

75259.pdf
Dydis: 11.36Mb

Dokumentas kolekcijoje: