LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Creptavičius (Chreptowicz) Jokūbas, ginklakalys - neišaiškintam adresatui, vienuoliui bazilijonui.

75258.pdf
Dydis: 4.512Mb

Dokumentas kolekcijoje: