LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Aleksandrovičius (Aleksandrowicz) Pranciškus, Lydos pilies teismo teisėjas - neišaiškintam adresatui.

75244.pdf
Dydis: 4.998Mb

Dokumentas kolekcijoje: