LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Excerpt z Protokułu Dziennego czynności Rady Naywyžszey Prowincyi Litewskiey.

76154.pdf
Dydis: 880.4Kb

Dokumentas kolekcijoje: