LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Kosciuška (Kościuszko) Maksiminas, Merkinės domininkonų vienuolyno viršininkas - Liudvikui Tiškevičiui.

75113.pdf
Dydis: 2.550Mb

Dokumentas kolekcijoje: