LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Генеральный план Виленских укреплений, построенных в 1831 году и часть города Вильно.

71346.pdf
Dydis: 5.944Mb

Dokumentas kolekcijoje: