Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Saudargas, Povilas, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.contributor Pranckutė, Agnė, red.
dc.creator Kulikauskienė, Jadvyga -
dc.creator Vitkauskienė, Adelė -
dc.date.accessioned 2017-04-07T06:48:52Z
dc.date.available 2017-04-07T06:48:52Z
dc.date.issued 1996 -
dc.identifier.isbn 9986498112
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8753
dc.description.abstract Šis leidinys - tai pirmasis bandymas į vieną vietą sudėti ne tik bibliografinę informacija apie žinomo fiziko ir chemiko Teodoro Grotuso veikalus, bet ir publikacijas apie patį mokslininką bei jo kūrybą. Bibliografijoje pateikta medžiaga publikuota 1805 - 1995 metais. Ją sudaro du skyriai. Skyriuose aprašai išdėstyti chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline. Leidinio pabaigoje pridedama pavardžių rodyklė. Rodyklė sudaryta naudojantis ankstesne surinkta bibliografine medžiaga, bibliotekų fondais.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T06:48:52Z No. of bitstreams: 1 28105.pdf: 23671829 bytes, checksum: 3f920d025fbf77279f9487d930914ff1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T06:48:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 28105.pdf: 23671829 bytes, checksum: 3f920d025fbf77279f9487d930914ff1 (MD5) Previous issue date: 1996 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Teodoras Grotusas, 1785-1822 : bibliografinė rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 97 p.


Files in this item

28105.pdf
Size: 22.57Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account