Show simple item record

dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.creator Railienė, Birutė -
dc.date.accessioned 2017-04-07T06:57:17Z
dc.date.available 2017-04-07T06:57:17Z
dc.date.issued 1992 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8756
dc.description.abstract Lietuvos chemijos mokslo puoselėtojo, profesoriaus, Lietuvos mokslų akademijos akademiko Jono Janickio bibliografinė rodyklė apima jo mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį iki 1989 metų imtinai. Rodyklės pradžioje pateikiamos pagrindinės jo gyvenimo ir veiklos datos. Rodyklė sudaryta iš 5 skyrių: Knygos. Straipsniai; Redaktorius; Autoriniai liudijimai; Disertantų mokslinis vadovas; Literatūra apie J. Janickį. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline. Pradžioje pateikiami knygų, o po to straipsnių aprašai, lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis. Leidinio pabaigoje pateikiama pavardžių rodyklė ir santrumpos.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T06:57:17Z No. of bitstreams: 1 200948.pdf: 18130412 bytes, checksum: e7e93574deb22729b3be19a92773b281 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T06:57:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 200948.pdf: 18130412 bytes, checksum: e7e93574deb22729b3be19a92773b281 (MD5) Previous issue date: 1992 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Jonas Janickis : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 64 p.


Files in this item

200948.pdf
Size: 17.29Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account