THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Закономерности изменчивости популяционных параметров вида в пространстве и времени : (на примере пресноводных модельных видов рыб)

Show simple item record

dc.creator Volskis, Ričardas -
dc.date.accessioned 2017-04-07T11:52:19Z
dc.date.available 2017-04-07T11:52:19Z
dc.date.issued 1994 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8791
dc.description.abstract Ričardas Volskis domėjosi biologijos ir ekologijos mokslais. 1957 m. jis baigė Maskvos centrinį žuvininkystės institutą, o 1965 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. 1993 m. Ričardas Volskis buvo nostrifikuotas daktaru. 1995 m. Olštine (Lenkija) apgynė ekologijos habilituoto mokslų daktaro disertaciją, o 1996 m. buvo nostrifikuotas habilituotu daktaru. Nuo 1965 m. Ričardas Volskis dirbo Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institute, vėliau Ekologijos institute. Jo kaip mokslininko veikla labai ženkli. Ričardas Volskis sukūrė erdvinės rūšies koncepciją, pagrindė rūšies funkcionavimo dėsningumą filosofiniu ir biologiniu aspektais. Mokslininkas parašė daugiau kaip 15 monografijų ir knygų, vadovėlį „Žuvininkystė“ bei 4 monografinių straipsnių rinkinius. Jis paskelbė daugiau kaip 130 mokslinių bei nemažai visuomenei populiarių straipsnių. Už mokslinę veiklą Ričardas Volskis ne kartą buvo apdovanotas, o 1979 m. jam suteiktas nusipelniusio žuvininko vardas. Šiame leidinyje pateikiamas Ričardo Volskio atliktas daugiau nei 30 metų trūkęs tyrimas, kurio metu buvo tiriamos gėlavandenių žuvų modelinės rūšys, jų parametrų kitimas laike ir erdvėje.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T11:52:19Z No. of bitstreams: 1 24773.pdf: 27324060 bytes, checksum: 5be39d87c92efabfda876e723f56a774 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T11:52:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 24773.pdf: 27324060 bytes, checksum: 5be39d87c92efabfda876e723f56a774 (MD5) Previous issue date: 1994 en
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Leidiniai -
dc.title Закономерности изменчивости популяционных параметров вида в пространстве и времени : (на примере пресноводных модельных видов рыб) -
dc.title.alternative Regularities of variability of the parameters of the populations of species in time and space :(with reference to freshwater fish model species research) -
dc.title.alternative Rūšies populiacinių parametrų kitimo laike ir erdvėje dėsningumai :(remiantis gėlavandenių žuvų modelinių rūšių tyrimais) -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 99 p.


Files in this item

24773.pdf
Size: 26.05Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account