LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Stajėtiškio ir Rokitų palivarkų propinacijos 1832-1835 metų apyskaita].

51018.pdf
Dydis: 5.715Mb

Dokumentas kolekcijoje: