Show simple item record

dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.creator Steponaitienė, Audronė -
dc.date.accessioned 2017-05-04T13:18:58Z
dc.date.available 2017-05-04T13:18:58Z
dc.date.issued 1999 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8978
dc.description.abstract Šioje bibliografijoje atsispindi žymaus Lietuvos chemiko, elektrochemikų mokyklos įkūrėjo, Lietuvos mokslų akademijos prezidento Juozo Matulio mokslinė ir visuomeninė veikla iki 1997 metų. Rodyklės pradžioje pateiktos pagrindinės gyvenimo ir veiklos datos. Literatūra 5-iuose skyriuose išdėstyta chronologine tvarka, metų ribose - abėcėline. Metų ribose pirmiausiai pateikiamos knygos, o po to straipsniai. Leidinio pabaigoje pateikta pavardžių rodyklė ir santrumpų sąrašas. Sudarytoja naudojosi 1973 m. P. Valentėlienės parengta Juozo Matulio bibliografine rodykle.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-05-04T13:18:58Z No. of bitstreams: 1 61728.pdf: 48080441 bytes, checksum: 7191f7c2f768538cf2aaed75c2a7994f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-05-04T13:18:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 61728.pdf: 48080441 bytes, checksum: 7191f7c2f768538cf2aaed75c2a7994f (MD5) Previous issue date: 1999 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Juozas Matulis : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 204 p.


Files in this item

61728.pdf
Size: 45.85Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account