THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Clavis Germanico-Lithvana : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas

Show simple item record

dc.contributor Prätorius, Friedrich, sudaryt.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Urbutis, Vincas, red.
dc.date.accessioned 2017-05-05T08:24:46Z
dc.date.available 2017-05-05T08:24:46Z
dc.date.issued 1995
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8980
dc.description.abstract Fridrichui Pretorijui Vyresniajam (1624 - 1695) priskiriamas rankraštinis vokiečių - lietuvių kalbų žodynas Clavis Germanico-Lithvana yra vertingas Mažosios Lietuvos XVII amžiaus paskutiniojo ketvirčio lietuvių leksikologijos veikalas. Žodynas turėjo tikslą užfiksuoti to meto religinės raštijos leksiką, ją praturtinti ir apskritai prisidėti prie lietuvių rašomosios kalbos ugdymo. Dėl nepalankių ano meto sąlygų, jis nebuvo išspausdintas. Iki šiol šis žodynas geriau žinomas tiktai lietuvių raštijos istorikams ir bibliografams. Nors jo žodžiai įtraukti į akademinio Lietuvių kalbos žodyno kartoteką, tačiau pats žodynas plačiau netyrinėtas. Tuo tarpu Clavis Germanico-Lithvana ir šiandien nėra praradęs savo reikšmės. Dėl sukauptos leksikos gausumos ir įvairovės, jos gana detalus ir sistemingo pateikimo žodynas yra reikšmingas lietuvių kalbos ir kultūros paminklas. Tai keturių dalių leidinys. Pirmoje dalyje po įvadinio straipsnio eina žodyno fototipinis tekstas - originalo pirmojo tomo A-E raidžių žodžiai. Antroji dalis apima šio tomo raidžių F-L žodžius, trečioji prasideda antrojo tomo raide M ir baigiasi žodžiu ver[s]tehlen, ketvirtoji prasideda žodžiu ver[s]tehlen, baigsis [z] raidės žodžiais ir lietuviškų žodžių rodykle.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-05-05T08:24:46Z No. of bitstreams: 4 75379t1.pdf: 752257481 bytes, checksum: 43daa02d6cc4abe03bbe4fdc7cbf310e (MD5) 75379t2.pdf: 777073578 bytes, checksum: f1d1eb75f4746ff07d98f00ca0ab6707 (MD5) 75379t3.pdf: 644760598 bytes, checksum: 3a13132518273e8e5375e73ab48798a7 (MD5) 75379t4.pdf: 702816729 bytes, checksum: b7d1c332d3d1d5624638d60841a50459 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-05-05T08:24:46Z (GMT). No. of bitstreams: 4 75379t1.pdf: 752257481 bytes, checksum: 43daa02d6cc4abe03bbe4fdc7cbf310e (MD5) 75379t2.pdf: 777073578 bytes, checksum: f1d1eb75f4746ff07d98f00ca0ab6707 (MD5) 75379t3.pdf: 644760598 bytes, checksum: 3a13132518273e8e5375e73ab48798a7 (MD5) 75379t4.pdf: 702816729 bytes, checksum: b7d1c332d3d1d5624638d60841a50459 (MD5) en
dc.language lt -
dc.language de -
dc.publisher Mokslo ir enciklopedijų leidykla
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Leidiniai -
dc.title Clavis Germanico-Lithvana : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas -
dc.title.alternative Clavis Germanico-Lithvana : manuscript German-Lithuanian dictionary of the 17th century -
dc.title.alternative Clavis Germanico-Lithvana : handschriftliches Deutsch-litauisches Wörterbuch des 17. Jahrhunderts -
dc.type Knygos -
dc.format.extent 4 t.


Files in this item

T-1
75379t1.pdf
Size: 717.4Mb
T-2
75379t2.pdf
Size: 741.0Mb
T-3
75379t3.pdf
Size: 614.8Mb
T-4
75379t4.pdf
Size: 670.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account