LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kopia Ordynacij dla Włościan Plebanij Szawlanskiey przez Konsystorz aprobowaney...

73138.pdf
Dydis: 2.769Mb

Dokumentas kolekcijoje: