Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.creator Blažienė, Irena -
dc.date.accessioned 2017-05-31T07:20:45Z
dc.date.available 2017-05-31T07:20:45Z
dc.date.issued 1987 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9138
dc.description.abstract Šioje bibliografijoje su nedidele atranka atsispindi žinomo profesoriaus, Lietuvos TSR mokslų akademijos akademiko Povilo Brazdžiūno mokslinė, pedagoginės ir visuomeninė veikla nuo 1930 iki 1985 metų. Rodyklės pradžioje pateikta gyvenimo ir veiklos apžvalga bei pagrindinės gyvenimo ir veiklos datos. Literatūros rodyklė informuoja apie prof. P. Brazdžiūno parašytas knygas, mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, kalbas, interviu, atskleidžia jo, kaip disertanto mokslinio vadavo ir konsultanto, mokslinių darbų autoriaus, veiklą. Literatūra skyriuose išdėstyta chronologine tvarka. Metų ribose pirmiausiai pateikiamos knygos, o po to straipsniai. Knygų ir straipsnių antraštės išverstos į rusų kalbą. Leidinio pabaigoje pateikta pavardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-05-31T07:20:45Z No. of bitstreams: 1 84082.pdf: 24208593 bytes, checksum: b94ac7dd391e4d90bb2fd6c835d57413 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-05-31T07:20:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 84082.pdf: 24208593 bytes, checksum: b94ac7dd391e4d90bb2fd6c835d57413 (MD5) Previous issue date: 1987 en
dc.language lt -
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Povilas Brazdžiūnas : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 168 p.


Files in this item

84082.pdf
Size: 23.08Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account