Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Žiugžda, Juozas, red.
dc.contributor Bartkus, Andriejus, red.
dc.date.accessioned 2017-06-01T08:00:05Z
dc.date.available 2017-06-01T08:00:05Z
dc.date.issued 1993 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9145
dc.description.abstract Lietuvos šiluminės fizikos - šilumos mainų mokslo puoselėtojo, jo pradininko ir mokyklos įkūrėjo, mokslo organizatoriaus, ilgamečio Lietuvos mokslų akademijos prezidento, akademiko, profesoriaus Algirdo Žukausko bibliografinė rodyklė apima mokslininko veiklos laikotarpį iki 1992 metų. Knygoje atsispindi visos Algirdo Žukausko veiklos sritys - knygų autoriaus, mokslininko, mokslo populiarintojo, išradėjo, redaktoriaus, disertantų mokslinio vadovo bei konsultanto. Pradžioje pateikiama A. Žukausko gyvenimo ir veiklos apybraiža. Visa knygoje esanti medžiaga suskirstyta į 9 skyrius. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o vienų metų ribose - abėcėline. Pradžioje pateikiamos knygos, o po to straipsniai, lietuvių ir užsienio kalbomis. Pabaigoje pateikta pavardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-01T08:00:05Z No. of bitstreams: 1 202898.pdf: 27837112 bytes, checksum: 5584ac5d9b9bca2db7e0731086a15227 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-01T08:00:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 202898.pdf: 27837112 bytes, checksum: 5584ac5d9b9bca2db7e0731086a15227 (MD5) Previous issue date: 1993 en
dc.language en -
dc.language lt -
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Algirdas Žukauskas : literatūros rodyklė -
dc.title.alternative Альгирдас Жукаускас -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 129 p.


Files in this item

202898.pdf
Size: 26.54Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account