Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red..
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.creator Petrauskienė, Veronika -
dc.creator Ubeikaitė, Adelė -
dc.date.accessioned 2017-06-01T11:56:15Z
dc.date.available 2017-06-01T11:56:15Z
dc.date.issued 1979 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9149
dc.description.abstract Literatūros tyrinėtojo, poeto, kritiko, filologijos mokslų daktaro, profesoriaus, nusipelniusio mokslo veikėjo, Valstybinės premijos laureato, Lietuvos TSR mokslų Akademijos akademiko Kosto Korsako bibliografinė rodyklė su nedidele atranka apima visą jo literatūrinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį iki 1978 metų imtinai. Rodyklės pradžioje pateikiamos pagrindinės K. Korsako gyvenimo bei veiklos datos, nurodomi jo slapyvardžiai ir slapyraidžiai. Literatūros rodyklė suskirstyta į 6 pagrindinius skyrius. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline. Pradžioje pateikiamos knygos, po jų straipsniai - lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis. Leidinio pabaigoje pridedamos: pavardžių rodyklė, abėcėlinė K. Korsako kūrinių rodyklė ir santrumpos.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-01T11:56:15Z No. of bitstreams: 1 151913.pdf: 110059268 bytes, checksum: 3d3934b24726785fc31a2116e4456f21 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-01T11:56:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 151913.pdf: 110059268 bytes, checksum: 3d3934b24726785fc31a2116e4456f21 (MD5) Previous issue date: 1979 en
dc.language lt -
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Kostas Korsakas : literatūros rodyklė -
dc.title Костас Корсакас -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 450 p.


Files in this item

151913.pdf
Size: 104.9Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account