Show simple item record

dc.contributor Santackienė, Irena, sudaryt. -
dc.date.accessioned 2017-06-02T08:14:12Z
dc.date.available 2017-06-02T08:14:12Z
dc.date.issued 1978 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9161
dc.description.abstract Šioje knygoje yra surašyti visi lietuviški dramos veikalai ir teatro pastatymai nuo 1940 iki 1977 metų. Pirmame skyriuje abėcėlės tvarka surašyti veikalai, toliau randame atskirai išvardintus Lietuvos teatrus ir juose pastatytų spektaklių sąrašus. Pabaigoje pateikta pavardžių rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-02T08:14:12Z No. of bitstreams: 1 189400.pdf: 28287866 bytes, checksum: a3816897f9ec0445879e0a87bab1ee13 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-02T08:14:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 189400.pdf: 28287866 bytes, checksum: a3816897f9ec0445879e0a87bab1ee13 (MD5) Previous issue date: 1978 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Lietuviški dramos veikalai ir teatro pastatymai, 1940-1977 -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 126 p.


Files in this item

189400.pdf
Size: 26.97Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account