LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Daugėliškio seniūnijos valdytojo ir grafo Pliaterio įgaliotinio A. Norvaišos raštas Vilniaus kapitulai dėl Guntauninkų ribų].

51183.pdf
Dydis: 2.470Mb

Dokumentas kolekcijoje: