Show simple item record

dc.contributor Abramavičius, Vladas, sudaryt. -
dc.contributor Brašiškis, Stasys, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Galvydis, Juozas, red.
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:03:38Z
dc.date.available 2017-06-13T08:03:38Z
dc.date.issued 1963 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9262
dc.description.abstract „Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas'' - tai knyga, kurioje surašyta 1500 vienetų rankraščių, susijusių su Lietuvos ir Baltarusijos žemės valdų inventoriumi, kurie buvo atrinkti iš 34 atskirų fondų. Daugiausia inventorių yra iš Vilniaus kapitulos fondų (apie 370), o taip pat iš buvusio Šiaulių „Aušros'' muziejaus rankraščių kolekcijos (apie 370). Iš atskirų feodalų valdų minėtini Reomerių, Sapiegų ir Tiškevičių giminių vardai ir t.t. Inventorių turinys - baudžiauninkų šeimų, valakų, pasėlių, kilnojamojo turto, įvairių prievolių ir mokesčių, pabėgusių, dingusių ar mirusių žmonių sąrašai. Šiuose inventoriuose informacijos gali rasti bet kokios srities tyrinėtojas - nuo žemės ūkio iki Lietuvių literatūros istorijos. Inventorių chronologinės ribos - XVI-XIXa. Kalbos: baltarusų, lotynų, lenkų, rusų ir vokiečių. Inventorių aprašymas išdėstytas griežta chronologine seka, o vienetai be datų - kiekvieno šimtmečio pabaigoje valdų pavadinimų abėcėlės seka. Aprašas susideda iš 5 pagrindinių elementų: vieneto eilės numeris, sutrumpinta antraštė originalo kalba, kiekybinė charakteristika, anotacija ir inventoriaus saugojimo vieta. Pabaigoje randame nelietuviškų ir tris lietuviškų tekstų rodykles (pavardžių, vietovardžių ir dalykų).
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-13T08:03:38Z No. of bitstreams: 1 85134.pdf: 140426542 bytes, checksum: e4b7db35cf222996030ca4ad84ed3d53 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-13T08:03:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 85134.pdf: 140426542 bytes, checksum: e4b7db35cf222996030ca4ad84ed3d53 (MD5) Previous issue date: 1963 en
dc.language be -
dc.language pl -
dc.language lt -
dc.language la -
dc.language ru -
dc.language de -
dc.publisher Laikraščių ir žurnalų leidykla
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas -
dc.title Описание инвентарей феодальных владений в Литве -
dc.title.alternative Inventorių aprašymas. -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 557 p.


Files in this item

85134.pdf
Size: 133.9Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account