LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos sesijos, įvykusios 1845 03 24, prezidentaujant D. Pacevičiui, dalyvaujant Herburtui, Žiškovskiui, sekretoriui J. Kobylinskiui ir kitiems, protokolas].

51225.pdf
Dydis: 1.239Mb

Dokumentas kolekcijoje: