LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kavaltiškės palivarko pajamų ir išlaidų natūra ir pinigais 1836 m. mėnesinė apyskaita].

51244.pdf
Dydis: 7.815Mb

Dokumentas kolekcijoje: