LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kavaltiškės valdų 1838 m. rugpjūčio-spalio mėn. pajamų ir išlaidų apyskaita].

51249.pdf
Dydis: 30.86Mb

Dokumentas kolekcijoje: