LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kavaltiškio palivarko pajamų ir išlaidų natūra ir pinigais 1838 m. apyskaita].

51252.pdf
Dydis: 3.791Mb

Dokumentas kolekcijoje: