Show simple item record

dc.contributor Kanopkienė, Laima, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.creator Sasnauskaitė, Giedrė -
dc.date.accessioned 2017-06-26T12:44:58Z
dc.date.available 2017-06-26T12:44:58Z
dc.date.issued 1996 -
dc.identifier.isbn 9986498139
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9374
dc.description.abstract Ši bibliografija apima archeologės, Lietuvos mokslų akademijos narės - korespondentės, habilituotos daktarės Reginos Volkaitės - Kulikauskienės mokslinės ir pedagoginės veiklos laikotarpį iki 1996 metų. Dar mokydamąsi gimnazijoje Regina Volkaitė susidomėjo Lietuvos proistore ir archeologija. Kauno universitete ji studijavo Lietuvos istoriją. Dalyvaudama archeologinėse ekspedicijose Regina Volkaitė susidomėjo drabužių rekonstravimu pagal archeologijos radinius bei papuošalais, ir vėliau šią sritį nagrinėjo ne viename iš savo darbų. Daug laiko archeologų rengimui ji skyrė dirbdama Vilniaus universitete. Tačiau produktyviausias Reginos Volkaitės-Kulikauskienės mokslinės veiklos laikotarpis prasidėjo perėjus dirbti į Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutą. Ji publikavo per 300 straipsnių, kelias monografijas. Reginos Volkaitės-Kulikauskienės iniciatyva 1979 metais pradėtas leisti tęstinis mokslinis leidinys „Lietuvos archeologija“, kuriame archeologai skelbia savo publikacijas. Rodyklėje aprašytos knygos, moksliniai bei mokslo populiarinimo straipsniai, pranešimai. Atspindima jos, kaip daugelio mokslinių darbų redaktorės, disertantų mokslinės vadovės ir oponentės, konsultantės bei recenzentės, veikla. Pateikiamos darbų recenzijos, ikonografija ir literatūra apie ją. Pradžioje pateikiami straipsniai apie archeologės biografiją, gyvenimo ir veiklos datas. Knyga suskirstyta į 6 skyrius. Leidinio pabaigoje pridedama pavardžių rodyklė ir santrumpų sąrašas.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-06-26T12:44:58Z No. of bitstreams: 1 19615.pdf: 28694848 bytes, checksum: 66e9ae96579a9edfbc75e2fd02b4b902 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-26T12:44:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 19615.pdf: 28694848 bytes, checksum: 66e9ae96579a9edfbc75e2fd02b4b902 (MD5) Previous issue date: 1996 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos MA biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Regina Volkaitė-Kulikauskienė : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 114, [1] p.


Files in this item

19615.pdf
Size: 27.36Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account