LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos klebono Mikalojaus Išoros raštas, kuriuo dovanoja savo broliui Jonui Išorai Rubno dvarą (Vilniaus vaivadija)].

51590.pdf
Dydis: 1.519Mb

Dokumentas kolekcijoje: