LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Byla prieš Ašmenos pranciškonų vienuolyną dėl Ašmenos miestiečių sumušimo].

51595.pdf
Dydis: 2.558Mb

Dokumentas kolekcijoje: