LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Teismo sprendimas Ašmenos pranciškonų vienuolyno byloje su Povilu Sipavičiumi dėl duoklės nemokėjimo iš Ralovščinos valdų].

51597.pdf
Dydis: 2.977Mb

Dokumentas kolekcijoje: