LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Byla su Felicijonu ir Aleksandru Vislickiais dėl neišmokėjimo Ašmenos pranciškonų vienuolynui Ašmenos pav. pateisėjo Stanislovo Jurevičiaus užrašytos dešimtinės].

51600.pdf
Dydis: 1.318Mb

Dokumentas kolekcijoje: