LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pranešimas apie Ašmenos gyventojus, perėjusius iš katalikų į pravoslavų tikybą].

51626.pdf
Dydis: 1.670Mb

Dokumentas kolekcijoje: