LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Raštas, kuriuo liepiama pranešti apie uždarytus Merkinėje ir Ašmenoje dominikonų vienuolynus].

51632.pdf
Dydis: 1.691Mb

Dokumentas kolekcijoje: