LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos bajorų: Ivano, Chvedaro ir Matuko Butkevičių skundas, kad juos kaip karo dalyvius ir bajorus, karui pasibaigus siekiama įbaudžiavinti. Žemės teismo sprendimu jie pripažinti laisvaisiais žmonėmis].

51633.pdf
Dydis: 2.915Mb

Dokumentas kolekcijoje: