LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Išrašas iš 1604 m. Ašmenos pavieto pateisėjo Stanislovo Svirskio valdų inventoriaus: apie teisę naudotis ežerais, upėmis ir mišku. Mini Naručio ežerą, Medilo miestelį].

51636.pdf
Dydis: 2.279Mb

Dokumentas kolekcijoje: