LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Raštas dėl bylos Slonimo pav. paseniūniui Mikalojui Kendzeravskiui, kuriam iškėlė bylą Ašmenos karūža Petras Steckis dėl kišimosi į karūžos bylą su jo sūnėnu Steponu Kendzeravskiu].

51641.pdf
Dydis: 1.774Mb

Dokumentas kolekcijoje: