LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Byla tarp Ašmenos karūžos Petro Steckio ir jo velionės žmonos Sofijos Giedraitytės giminaičių - Mikalojaus ir Elenos Giedraitytės Kendzeravskių, Samuelio Petkevičiaus, Mikalojaus ir Jadvygos Petkevičiūtės Gruževskių, Zigmanto ir Halškos Petkevičiūtės Ulčickių, liečianti Vilniaus vaivadijos Giedraičių dvarą].

51647.pdf
Dydis: 15.37Mb

Dokumentas kolekcijoje: