LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pavieto žemionio Stanislovo Petrovičiaus Boguševičiaus Špergailovičiaus įgaliojimas vesti bylas dėl valdų: Herbiliškių (Kauno pavietas), dvaro Punioje, dvaro Balbieriškyje, namo Vilniuje, Špergailovščinos dvaro (Ašmenos pavietas), dėl skolų iš Boreikovščinos dvaro (Vilniaus vaivadija), dėl kilnojamo turto].

51648.pdf
Dydis: 2.721Mb

Dokumentas kolekcijoje: