LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas Ašmenos pavieto žemioniui Stanislovui Albrechtui Zenovičiui dėl skolos Kauno pav. žemės teismo raštininkui Andrejui Karoliui Stankevičiui].

51649.pdf
Dydis: 1.542Mb

Dokumentas kolekcijoje: