LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos karūžos Petro Steckio vekselis, išduotas Mikalojui Kendziravskiui ir jo žmonai Elenai Giedraitytei, užstatant Volkovysko pavieto Zdenbkovščinos dvarą; vekselio aktikacijos išrašas].

51650.pdf
Dydis: 3.741Mb

Dokumentas kolekcijoje: