LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[LDK instigatoriui Steponui Chrustovskiui duoto išrašo iš Ašmenos pavieto pilies teismo knygų su vaznio Jurgio Savickio reliacija fragmentas].

51652.pdf
Dydis: 749.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: