LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Brastos vaivadaičio Jono Valerijono ir Onos Valavičiūtės Kuncevičių byla prieš Ukmergės pav. žemės teisėją Lauryną Mykolą ir Ukmergės pav. laučių Joną Vladislovą Odlianiskius Počobutus, Lenkijos dvaro karūžą Vaitiekų Pražmovskį ir jo žmoną Sventoslavą Duninaitę Rajeckaitę, dėl velionio Andrejaus Odlianickio Počobuto palikto turto paveldėjimo [...]].

51655.pdf
Dydis: 25.74Mb

Dokumentas kolekcijoje: