LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pav. maršalkos Zenovičiaus laiškas Mykolui Zenovičiui(?) apie Apso seniūno mirtį].

51658.pdf
Dydis: 1.237Mb

Dokumentas kolekcijoje: