LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pav. maršalkos Chominskio (?) kelionės į Karaliaučių, ten pirktų ir parduotų daiktų ir grįžimo į Vilnių išlaidų apyskaita].

51663.pdf
Dydis: 16.70Mb

Dokumentas kolekcijoje: