LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vaznio pranešimas teismui, jog jis įteikė šaukimą į teismą Ašmenos pav. instigatoriaus Antano Peslevičiaus byloje su Vendeno pakamariene Barbora Gonsovskiene ir jos sūnumi Mykolu, gyvenančiais Ašmenos pavieto Doroškų dvare].

51669.pdf
Dydis: 1.304Mb

Dokumentas kolekcijoje: