LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Komisorių pirmininko, Ašmenos pavieto pakamario Juozapo Važinskio šaukimas į komisorių teismą LDK paiždininkio Bžostovskio bylos atsakovams].

51670.pdf
Dydis: 492.0Kb

Dokumentas kolekcijoje: