LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Mstislavlio ir Lazdijų seniūnenės Juzefos Oginskienės Lopacinskienės byla su Užnerio teisėju Konstantinu Šmigelskiu ir Ašmenos pavieto laučium Michalovskiu dėl Drūkščių dvarui priklausiusio Janpolio palivarko kaimų užgrobimo].

51682.pdf
Dydis: 1.766Mb

Dokumentas kolekcijoje: