LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Ašmenos pilies teismą žemvaldžiams - kunigams ir pasauliečiams dėl rekrūtų mokesčio nesumokėjimo (ištisas lapas vien pavardžių ir vietovardžių)].

51685.pdf
Dydis: 1.889Mb

Dokumentas kolekcijoje: