LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Ašmenos pilies teismą Ašmenos pavieto žemvaldžiams dėl nesumokėto rekrūtų mokesčio].

51686.pdf
Dydis: 1.684Mb

Dokumentas kolekcijoje: